[:vi]Dây Micro Canon Cái ra 3.5 Đực NB-305/2.5[:zh]JSTAR 卡农母转3.5mm立体声 XLR转3.5mm 兩極连接音频线 NB-305/2.5[:en]NB-305/2.5[:]

0 Review(s)
in stock
Mã sản phẩm field_5c21f5ceb3345

99.000 

Xóa